AMALGAM - AMALGAMSANERING - AVLÄGSNANDE AV METALLER, BEHANDLING AV ALLERGIER,
GIFTFRI TANDVÅRD - METALLFRIA DENTALA MATERIAL

engelska AMALGAM - MERKURY - METAL REMOVAL, THE TREATMENT OF PATIENTS WITH ALLERGY,
NON-TOXIC DENTISTRY - METAL-FREE DENTAL MATERIALS
svenska
English Svenska

 


"Bättre hälsa genom rätt tandvård"

"Better health through proper dental treatment"